Home » Profiel

Profiel

LEONARD VAN DEN POL
Leiderschap en Innovatie

LEIDERSCHAP:
“Ik werk graag als bestuurder en manager in teams met verpleegkundigen, verzorgende en artsen in zowel ziekenhuis, psychiatrie en de ouderen zorg (VVT). Waar mogelijk betrek ik interne adviseurs bij het in kaart brengen en oplossen van de problematiek: werken in de zorg is sámenwerken. Stap voor stap toewerken naar de oplossing, waarbij het verbeteren van de patiëntenzorg centraal staat.

Door observatie van de groep en haar individuen en door met aandacht te luisteren vertaal ik lastige onderwerpen naar begrijpelijke materie. Ik breng rust en enthousiasme terug in de groep en krijg hierdoor vastzittende onderwerpen in beweging. Het geeft veel voldoening wanneer de organisatie of je teams ‘ontdooien’ en sceptici het verleden laten rusten en weer werken aan een nieuwe, gezamenlijke toekomst.

INNOVATIE
(sociale) innovatie is gericht op het verbeteren van de arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties die leiden tot verbeterde prestaties van de organisatie en het ontplooien van talenten.

Er zijn situaties denkbaar dat er behoefte is aan een externe voorzitter zodat iedereen in het team kan participeren zonder last te hebben van het werk- en besluitvormingsproces.

In bestuur-, managementteams en vakgroepen kunnen samenwerkingsproblemen ontstaan. Of dat er spanningen heersen wat contraproductief is voor het functioneren.  Externe teamcoaching, op basis van een teamdiagnose, is dan vaak een nuttige interventie.

Of er is sprake dat talenten onvoldoende (h)erkent en tot ontplooiing komen. Of dat er sprake is van stagnatie in de ontwikkeling. Dmv individuele coaching wordt samen gezocht naar verbeteringen.

Loopt de productie of dienstverlening achter op de doelstelling? Wordt er onvoldoende waarde aan de dienstverlening toegevoegd? Of is een herijking van de strategische koers noodzakelijk? Dan is het tijd voor een analyse, diagnose en passende interventies. Een lastig proces waar met externe ondersteuning goed uit te komen is.

Leonard biedt begeleiding en advies daar waar op het gebied van individuele ontwikkeling, samenwerking en (strategisch) beleid verbetering mogelijk is.

Leonard van den Pol (1960) studeerde verpleegkunde (HBO-V Ede) en volgde de MBA opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij deed ervaring op in het ziekenhuis en de ouderenzorg. Zo was Leonard manager zorg en bedrijfsvoering in Ziekenhuis Rivierenland, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Medisch Spectrum Twente, St Antonius Ziekenhuis, Atlant en HWWzorg. Bestuurder van Nebo Plus en Leppehiem. In eenheden met uitlopende specialismen zoals neurologie, psychiatrie, OK, patiëntenlogistiek, ziekenhuis apotheek, SEH en IC. Sinds 2014 werkzaam als zelfstandig adviseur, teamcoach en interim bestuurder en interim manager. Is toezichthouder in het onderwijs. Zijn roots liggen in het midden- en kleinbedrijf.