Home » Uncategorized » Opdracht Langeland ziekenhuis te Zoetermeer

Opdracht Langeland ziekenhuis te Zoetermeer

Opdracht per 10 januari 2018:
Het betreft een interim management functie voor het zorgbedrijf. De directe aanleiding voor het inzetten van een interim manager is een beoogde vereenvoudiging van de topstructuur: waar er nu vier zorgsectoren zijn is er na de reorganisatie sprake van 1 zorgbedrijf, aangestuurd door de directie samen met twee lijnmanagers. De verwachting is dat daarmee het proces van ontschotting en ketenvorming binnen het ziekenhuis een extra impuls krijgt.  De opdracht is gericht op de continuïteit van de patiëntenzorg in de acute zorg (IC/CCU en SEH), het vrouw en kind centrum (Verloskunde gynaecologie en kindergeneeskunde) en KNO.  En ziet zowel op de kwaliteit van zorg, lopende projecten, de bedrijfsvoering als het personeelsmanagement voor de onderdelen die in de portefeuille vallen (naar verwachting 5 zorgmanagers en indirect 250-300 medewerkers).
Specifieke aandacht vraagt de continuïteit van de IC zorg en de overcrowding problematiek op de SEH.

Info over het Langeland Ziekenhuis:  https://www.langeland.nl/
Het LangeLand ziekenhuis, onderdeel van de Reinier Haga Groep, is hét medisch centrum voor de regio Zoetermeer waar patiënten en hun naasten kunnen vertrouwen op hoogwaardige en betaalbare zorg, dichtbij huis. De zorg in het ziekenhuis bestrijkt een volledige aanbod, van geboortezorg (inclusief acute geboortezorg) tot aan ouderenzorg, inclusief een SEH en IC (beiden 24/7). Bij het ziekenhuis werken zo’n 1000 medewerkers en 100 medisch specialisten. Het ziekenhuis werkt in nauwe samenwerking en afstemming met zorgprofessionals in de regio.

 

Geef een reactie